Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2012

TÀI LIỆU KĨ THUẬT LẮP ĐẶT VẬN HÀNH MÁY TRỘN TỰ ĐỘNG BỘT BẢ TƯỜNG DMA 240 HÃNG SƠN NAM PHONG

THIẾT KẾ CHẾ TẠO BỞI VINACHEM.VN
MÁY XUẤT XƯỞNG : 05 -2012
MODEL: Tự động LDTDT- DMA 240
MÁY TRỘN BỘT TRÉT TƯỜNG (BỘT BẢ) 2012 TỰ ĐỘNG


THỜI GIAN BẢO HÀNH KỸ THUẬT : 1 NĂM
SERI NUMBER: CI - 1560

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cười